pindaros ab

Konsulter


Per Tenning, VD

Har en mångårig erfarenhet från entreprenadbranschen, där han har jobbat med tunga lyft installationer och montage. Per har sedan 1982 verkat som entreprenör, både som anställd och som egen företagare med tunga industriprojekt över hela världen. År 1988 startade han Pindaros AB. Efter att ha bedrivit traditionell entreprenadverksamhet med egna resurser, lyftutrustning och egen personal har verksamheten sedan år 2000 övergått att verka som tekniskt och kommersiellt konsultföretag.

Per har byggt ca. 50 st. stålbroar i Sverige, Norge och Finland, lanserat över 100 sk. vägportar i betong med vikter upp till 3 200 ton. Innehar kompetensbehörighet för ledning och kontroll av stålkonstruktioner av komplicerad art TR Stål / K såsom broar, master, industribyggnader, tyngre traversbanor, skorstenar och vindkraftverk med särskilda risker för utmattningslaster och sprödbrott.

Han har utfört lyft och installationer av statorer, rotorer och turbinenheter vid Ringhals, Forsmarks och TVO:s kärnkraftsanläggningar ( Finland ). Vidare har han varit verksam i många projekt inom energiområdet med lyft av större vindkraftverk och transporter av offshoremoduler och transformatorer för industri och kraftföretag som Vattenfall, Svenska Kraftnät, Alstom, Areva, Kvaerner m.fl.

Förutom ovanstående har Per också verkat som Projekt- och Byggledare för större industri- och infrastrukturprojekt och har en gedigen erfarenhet och kompetens att genomföra komplicerade uppdrag med krav på ekonomisk lönsamhet och praktiskt utförande.

  per tenning