pindaros ab

Pindaros AB

Pindaros AB är ett etablerat företag som sedan starten år 1988 kan visa upp en gedigen och mångårig erfarenhet med konsult- och entreprenaduppdrag över hela världen.

Vi finns i Skövde med huvudkontor och utför uppdragsverksamhet primärt i Västra Götaland, men tar även uppdrag i övriga landet och utomlands. Vår styrka är att komma med originella och skräddarsydda idé- och systemlösningar på kundernas problem.

Pindaros samarbetar med övriga intressenter som projektörer och arkitekter och installationskonsulter, vilket ger en stabil förankring hos våra kunder.


Pindaros AB har många års erfarenhet av alla typer av uppdrag, erfarenheter som givit ett särskilt sätt att ta sig an kundernas problem. Varje uppdrag är specifik,varje
lösning präglas av teknisk fantasi. Samtidigt strävar vi efter att tänka ekonomiskt;
goda kunskaper om material, teknik och utrustning ger god ekonomi som leder till
ett effektivt utförande.

Pindaros erbjuder helhetslösningar från idé till färdiga lösningar med analyser, utredningar, projektering, konstruktion och projektledning inom verksamhetsområden som Bygg- och Anläggning, Infrastruktur och Samhällsbyggnad. Vidare utför vi Stålbygnadskontroll - Kvalitetssäkring av stålkonstruktioner med risk för utmattningslaster och sprödbrott.

  2001 Brisab Flotte Ekshärad


1988 bro lappenranta  

Om oss

Efter att ha bedrivit traditionell entreprenadverksamhet med egna resurser,
lyftutrustning och montörer, har verksamhetsinriktningen sedan år 2000 helt
övergått till att verka som ett tekniskt konsultföretag.

Vår tekniska kompetens är kombinerad med ett brett kunnande inom många
sektorer som Bygg- och Anläggning, Infrastruktur och Samhällsbyggnad.

Vi har kunskaper om Energi- och Miljöfrågor, med resurser och intresse för
Energioptimeringar och Energideklarationer.

Företaget består idag av 3 personer och inom vårt nätverk har vi tillgång till ytterligare kompetens inom byggteknik och arkitektur.

Vidare har vi personal med kompetens för ledning, kontroll och tillsyn av stålbyggnadskonstruktioner av komplicerad art med risk för sprödbrott och utmattningslaster eller kvalificerat rostskydd, som broar, master, stålbroar, industribyggnader med tyngre traverser, master och vindkraftverk.

Våra medarbetare delar gärna med sig av sina kunskaper till Er. Varje uppgift är specifik, varje lösning präglas av teknisk fantasi. Samtidigt strävar vi efter att tänka ekonomiskt, inte minst i valet av material och tekniska processer. God kunskap om material och byggmetoder ger god ekonomi och ett effektivt utförande. Konstruktionshjälpmedel som AutoCAD är idag ett självklart hjälpmedel.

Allt arbete som Pindaros medarbetare utför, på kontor och ute på fältet följer ett kvalitetssäkringssystem baserat på internationell ISO-standard med ISO 9001:2000 för Kvalitet och 14001 för Miljö. Säkerhet ligger till grund för allt arbete vi utför.