pindaros ab

Projektbilder


1992 Förflyttning av hamnkran i Oxelösund. Vikt 357 Ton

1992 Förflyttning av hamnkran i Oxelösund. Vikt 357 Ton

Alla projektbilder

2018 Broinspektion av järnvägsbro över Göta Kanal i Töreboda.Uppdragsgivare PEAB 2011 Bullerskydd i härdat laminerat glas för NCC i Surte 2011 Lansering av 4 st. stålbroar i Lödöse för VSAB. 2012 Genomgång av stålkonstruktioner för Tele 2 Arena. Uppdragsgivare Brisab/Normek Group. 2012 Översiktsbild efter lyft av de båda huvudbalkarna för Tele 2 Arena med vikten 1 500 ton/enhet 2012 Bullerskydd utmed E20 vid Lerum för Skanska 2013 Utredning av ytbehandling för vägbro i Rångedala, Borås 2013 Bullerskydd utmed järnväg i Nykvarn 2015 Tekniskt sakkunnig för sidolansering 22 m av vägbro utmed E4 vid Rotebro. Total längd 325 m och vikten 6 400 ton. 2016 Närbild av Bullerskydd utmed E20 utförd med akryl/plexiglas ococh Birdguard som fågelskydd. 2016 Bullerskydd utmed E20 vid Partille Arena av Akryl/Plexiglas. Höjd 4,70 m och Längd 660 m. Uppdragsgivare Markbygg Anläggning AB. 2017 Brolansering av vägbro över Delångersån nära Hudiksvall för Promostal, Polen 2017 Garantibesiktning av bärkablar till takkonstruktion för Gamla Ullevi i Göteborg. Uppdragsgivare Iterio AB 1988  Brobyte i Ljusne 1988 Brolansering i Lappenranta, Finland 1988 Taklyft för Kvaerner Rosenberg i Stavanger. 1989 Lyft av tryckkärl till ny PFBC anläggning vid Värtans kraftvärmeverk i Stockholm. Lyftvikter 120 ton. Totalt utfördes 22 st. lyft inkl. pannanläggning för Åke Larsson Byggare AB. 1990 Taklyft vid Vantaa flygplats i Helsingfors, Finland. Lyftvikt 450 ton. 1991 Lyft av skorstenssektioner för Formosa Plastic i Kaoshing, Taiwan. 1991 PPTH Teräs Lansering av Snedkabelbro vid Heinola i Finland 1992 BPA Bro vid Boglundsängen i Örebro 1992 Lyft av nacelle för KVaerner Turbin AB, Kristinehamn på Näsudden, Gotland. Lyftvikt 162 Ton 1992 Näsudden Vindkraftverk 1992 Förflyttning av hamnkran i Oxelösund. Vikt 357 Ton 1992 Hämtning av generator i Nurnberg, Tyskland med sjötransport till Uimaharjo, Finland inkl. losnning, och inlyft till kraftverket. 1992,4 Gjemnesundet bro i Norge. Totalt utfördes 19 st. lyft med specialbyggd travers monterad på hängkablarna från pråm med vikten ca. 160 ton. Ett mycket svårt projekt. 1992,6 Detaljbild över Catwalken 1992,7 Detaljbild över lyftsystemet 1992,12 Lyftsekvens av brosektion med vikten ca. 160 ton. 1992,21 NCC Leverans och montage av jvg-bro i Iggesund 1993 Kraftbyggarna Leverans och montage av Bro G 564 över Lagan i Traryd. 1993 NCC Bro över Indalsälven vid Hannesforsen 1993 Skanska Järnvägsbro i Avesta - Krylbo 1993,1 ABB Generation. Principskiss för utbyte av Generatorstator vid Ringhals kärnkraftverk. 1993,3 Vajerdomkraft Typ L 555 1994 Paltrans Hämtning av hamnkran från Wismar till Västerås 1994 Skanska Stålteknik Lyft av tak till nytt bibliotek i Malmö 1994,1 PEAB  Pressning vägport Stjäneborg, Aneby 1996 Brisab Brolansering i Vallsta 1998 NCC. Lansering av vägport i Kävlinge med vikten ca. 1 000 ton. 1999 Utlastning med parallellkopplade trailers vid Götaverken Arendals anläggning i Göteborg för  Emtunga Offshore. 1999,1 Midroc Brolansering i Häljarp 2000 PEAB Vinslöv Detalj lyftkonsol 2003, Lyft av balkkonstruktion till Göta Älvbron i Göteborg 2001 Brisab. Brolansering med hjälp av byggponton 100 (16 st.) över Klarälven i Ekshärad. Vikt ca. 160 ton. 2004 Statorbyte vid Ringhals 2 kärnkraftverk. Transport av Rotor till Projekt TRWH Forsmark 3 M/S Sigyn Siloanläggning i Töreboda