pindaros ab

Verksamhet

Pindaros AB är ett tekniskt konsultföretag med resurser och kompetens inom verksamhetsområden som:

 • Bygg- och Anläggningsteknik
 • Tunga lyft och transporter
 • Stålbyggnadskontroll - Kvalitetssäkring av stålkonstruktioner
 • Energioptimeringar och Energideklarationer för fastigheter och industri
 • Arkitektur - Design och Inredningsarkitektur
 • Miljö - Miljökonsekvensbeskrivningar MKB
 • Infrastrukturprojekt med utredningar inom området för energiutveckling
 • Samhällsbyggnad med projektering för väg- och trafikplanering samt geoteknik
 • Logistik - Industriell planering och flödesoptimeringar för varor och transporter


Exempel på kompetensområden:

 • Projektledning för Bygg och Anläggningsprojekt
 • Byggledning
 • Kontroller, besiktningar, granskningar, utredningar och övervakning
 • Projekteringsledning
 • Kompetens för ledning, kontroll och kvalitetssäkring av stålbyggnadskonstruktioner av komplicerad art med risk för utmattningslaster
 • Byggnadskonstruktion - Byggnadsritningar
 • Facility Management - Fastighets- och Byggnadsunderhåll
 • Sytematisk brandskyddsdokumentation
 • Bygglovsärenden
 • Kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning

  finland lyft taksektioner
1988 kvärner Kompetensbetyg 1 (nytt fönster)   Kompetensbetyg 2 (nytt fönster)   Kompetensbetyg 3 (nytt fönster)  

1992 Näsudden  

Projektering Bygg- och Anläggning

Pindaros arbetar med bygg- och anläggningsprojektering. Uppdragen varierar från små, på endast ett fåtal timmar, till stora projekt. Projekten består i allt från utredningar förprojektering och kalkyler till att upprätta förfrågningsunderlag och kompletta bygghandlingar. Vi utför konstruktioner i olika material som stål, trä och betong med bl.a tillverkningsritningar och montageritningar för byggelement till byggprocessen.

Vi värdesätter processer och tekniska lösningar med beaktande av goda miljöer för den enskilda individen. Våra kunder är kommuner, entreprenörer och fastighetsbolag. På sikt har vi ambitionen att arbeta med projektering av brokonstruktioner
Projektledning

Pindaros projektledare har en gedigen och mångårig erfarenhet av större bygg- och anläggningsprojekt och vi åtar oss bygglednings- och projektledningsuppdrag med krav på ekonomisk lönsamhet och praktiskt utförande. Vi kan även bistå beställare med resursplanering för förstärkning av egen projektorganisation.

Projektledning omfattar även kompetenser som riskhantering, Kvalitets- och Miljöstyrning.Exempel på utförda projekt är:

 • Utbyten av statorer på svenska och finska kärnkraftverk
 • Flyttning och transporter av tunga transformatorer bl.a till Irland
 • Brolanseringar
 • Byten av lågtrycksturbiner vid Forsmarks kärnkraftverk
  2004 Statorbyte ringhals