pindaros ab

Bullerskydd - datablad


Teknik

Pindaros bullerabsorbent är konstruerad för att absorbera ljud, men även andra faktorer har vägts in som:

  • ljudreduktionstal för alternativa användningsområden
  • produktionsteknik ( val av material, bockningsteknik av plåt, slagtålighet mm )
  • ekonomi ( enkel lösning med på marknaden befintliga stål- och plåtprofiler )
  • hantering ( vikt och utformning )
  • grundläggning ( val av olika alternativa lösningar med betong- och stålfundament )
  • väderpåverkan ( möjlig dränering av vatten )
  • val av olika placeringsalternativ
  • design och estetisk utformning
bullerskyddMarknad

Trafik, Industri, Bygg- och Anläggningsprojekt, Kylsystem, Luftanläggningar och Skalskydd.


 

Mätresultat - Ljudreduktionstal

Praktiska tester visar att Pindaros bullerabsorbent har en ljudisolering motsvarande R’w ~ 34 dBA, vilket reducerar ljud med upp till 34 dBA förutsatt att skärmen är "tät". Utomhus passerar ljud normalt över skärmen, vid ändarna och i öppningar. Skärmens placering har en avgörande betydelse för reduktionsnivåerna.


 

Material - Konstruktion

Pindaros bullerabsorbent består av en panel uppbyggt som ett sandwich- element med en kärna av obrännbar stenull med hög densitet. Elementet omges av varmförzinkad stålplåt som är perforerad med hål mot den ljudupptagande sidan, och tät stålplåt på baksidan. Kompletterande ytbehandling utföres med färgsättning enl. NCS system.


Systemval - Teknisk utformning

Val av bullersystem för olika typer av behov och användningsområden utföres tillsammans med Pindaros tekniker, som utför objektsspecifika beräkningar anpassade efter önskemål.

bullerabsorbent
 

 

Bullerskydd - testprotokoll


Sound reduction index according to ISO 140-3

Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements

Client:

Pindaros ABDate of test: 2007-02-21

Manufacturer:

Pindaros AB

Test room identification:

Mätning mellan sändarrum och efterklangsrum

Test specimen mounted by:

Pindaros

Product identification:

Bullerskärm


bullerskydd - testprotokoll
bullerskydd - testprotokoll


Company:

Akustikverkstan AB

No. of testreport:

07-13-B1

Date:

2007-03-01

Signature:

Pontus Thorsson